Ένωση για τα ποτιστήρια PICO green

Ένωση για τα ποτιστήρια
Αριθ. είδους 19916

Images

Ένωση για τα ποτιστήρια PICO green

Ένωση για τα ποτιστήρια
Αριθ. είδους 19916

Variations

Μέγεθος
Χρώμα
Το πότισμα των φυτών γίνεται ευκολότερο με το PICO ακροφύσιο για ποτιστήρια .