Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Πολιτική

για τη LECHUZA και την PLAYMOBIL

Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG є виробничо-збутовою компанією групи Horst Brandstätter. Geobra всесвітньо відома виробництвом системної іграшки PLAYMOBIL і високоякісних кашпо бренду Lechuza.
Certificate environmental management system
Certificate ISO 14001:2015

Download here

Certificate
Certificate ISO 50001:2018

Download here

У виробництві всіх наших продуктів ми відповідально ставимося до ресурсів, необхідних для виробничого процесу та впливу на навколишнє середовище. Після успішної сертифікації відповідно до DIN EN ISO 14001 ми запровадили спільну систему управління навколишнім середовищем для наших брендів Playmobil і Lechuza. Зосереджуючись на наших обов’язках щодо збереження ресурсів та ефективного використання енергії, ми доповнили нашу систему управління навколишнім середовищем системою управління енергією відповідно до DIN EN ISO 50001. Наступні принципи нашої екологічної та енергетичної політики становлять основу для поточних процесів системи екологічного та енергетичного менеджменту:
  1. Самоочевидне та обов'язкове дотримання всіх вимог законодавства та обов'язкових зобов'язань є нашим мінімальним стандартом. Там, де це можливо, наша мета – перевершити їх.

  2. Постійне покращення впливу нашого виробництва на навколишнє середовище на основі конкретних цілей для захисту наших природних ресурсів та запобігання забрудненню. Це також включає довгострокове скорочення нашого енергоспоживання та підвищення енергоефективності.

  3. Ми враховуємо енергоефективність при купівлі нових об'єктів, продуктів та послуг, які мають покращити наші показники, пов'язані з енергоспоживанням.

  4. Ми навчаємо наших співробітників, щоб вони знали, як їхня робота впливає на навколишнє середовище, і відповідально ставилися до використання енергії.

  5. Ми залучаємо наших постачальників та субпідрядників до нашої Системи екологічного менеджменту, щоб вони також могли зберігати необхідні ресурси та використовувати можливості для збереження та повторного використання.

Керівництво, а також співробітники нашої компанії віддані цій екологічній та енергетичній політиці. Ми зобов'язуємося брати активну участь у застосуванні принципів нашої Системи екологічного та енергетичного менеджменту та дотримуватися нашої мети – постійно покращувати екологічні показники та енергоефективність. Ми працюємо разом, щоб реалізувати це, щоб діти могли продовжувати зростати і грати у здоровому та придатному для життя середовищі.

Οκτώβριος 2023
René Feser (COO)
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Executive Board
Bahri Kurter
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Executive Board
Matthias Fauser
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Executive Board